”För vi har tagit studenten”

"För vi har tagit studenten"

Lyckliga studenter. Året är 1932. Mössan på huvudet visar att åren av pluggande är avklarade och rektor har överlämnat betyget. Studentexamen var för hela riket gemensamma skriftliga prov på en bestämd dag och därefter muntlig examination. Klarade man provet fick man sitt betyg med texten Godkänd i studentexamen och var därmed berättigad till att fortsätta med studier på universitets- eller högskolenivå.  År 1968 ersattes studentexamen med den nya gymnasieexamen.

 

STUDENTSÅNGEN

Sjung om studentens lyckliga dag,
låt oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro!
Hurra!
 
Svea vår moder hugstor och skön,
manar till bragd som i fornstora da’r,
vinkar med segerns och ärans lön,
med den skörd utan strid man ej tar.
Aldrig slockne då
känslans rena brand,
aldrig brista må
vår trohets helga band,
så i gyllene frid som i strid.
Liv och blod för vårt fädernesland!
Liv och blod för vårt fädernesland!
Hurra!

Text: Herman Sätherberg
Musik: Prins Gustav

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.