För mycket snö för plogbilen

För mycket snö för plogbilen

Ofarbara vägar. Det tidiga 1940-talets stränga vintrar påverkade väghållningen på landsbygden mycket. Massor av snö vräkte ned vilket ofta gjorde landsvägarna omöjliga för trafik. Det gällde inte minst Ilnestorpsvägen mot Tollarp i Skåne. Visst kom snöplogen och det gick bra i början. Men när snövallarna blev allt högre räckte dåtidens motoreffekt inte till. Då fick man ta till handkraft och plocka fram skyfflar och skotta. För att snöröjningen skulle fungera beslutade länsstyrelsen att en plogfogde och ett arbetslag från bygden skulle stå för vinterväghållningen. Jag var själv, 17 år gammal, uttagen till ett arbetslag. Det var hårt arbete och hårda tider. Men det fanns även något positivt i detta: Det handlade om en bygds sammanhållning och människors förnöjsamhet, som man mitt i dagens välfärd kanske inte upplever på samma sätt.
Inskickat av Ruben Axelson, Tollarp.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.