För 72 år sedan – 1946

För 72 år sedan – 1946

Radioprogrammet Frukostklubben med Sigge Fürst sänds för första gången den 9 februari. Fram till 31 december 1978, då det lades ner, sändes 680 program.

Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.