Det hände förr: För 70 år sedan -1948

Det hände förr: För 70 år sedan -1948

”Sibiriens Ängel” Elsa Brändström dör 59 år gammal. Brändström var en svensk lärare och krigssjuksköterska som under första och andra världskriget kämpade för krigsfångars och flyktingar rättigheter.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.