För 65 år sedan – 1954

För 65 år sedan -  1954

Bildjournalen kom ut med sitt premiärnummer den 3 januari, till många av tidens ungdomars stora glädje. En kvarts miljon nummer såldes varje vecka. Den absolut största upplagan låg på 305.000 ex när en gratisskiva, dock i papp, med Siw Malmkvist och Lasse Lönndahl följde med tidningen.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.