Folke Bernadotte ivrade för freden

Folke Bernadotte ivrade för freden

Den 17 september 1948 mördades den svenske FN-medlaren Greve Folke Bernadotte af  Wisborg, i Jerusalem. Mest känd var Folke Bernadotte kanske för sitt arbete med Röda Korset och de ”Vita bussarna” under andra världskriget.

Folke Bernadotte föddes den 2 januari 1895 i Stockholm, och var arméofficer, rödakorsledare och diplomat, med den luxemburgska adelstiteln greve af Wisborg. Han var son till prins Oscar Bernadotte och dennes hustru Ebba Munck af Fulkila och därmed kusin till Gustaf VI Adolf. Folke Bernadotte var också gudfar till vår nuvarande kung Carl XVI Gustaf – som fått förnamnet Folke efter honom.

År 1928 giftes sig Folke Bernadotte med Estelle Manville från Pleasantville i staten New York. Det var första gången som en medlem av en europeisk kunglig familj gifte sig på amerikansk mark. Greveparet Bernadotte bosatte sig sedan i Dragongården på Djurgården i Stockholm och fick fyra söner: Gustaf Edward, Folke, Fredrik Oscar och Bertil Oscar.

Folke Bernadotte blev 1943 vice ordförande för Svenska Röda Korset och 1945 ledde han en svensk evakueringsaktion med de ”vita bussarna”. Dess syfte var att under andra världskrigets slutskede rädda danskar, norrmän och svenskar som satt i tyska koncentrationsläger. Uppskattningarna på hur många fångar som räddades varierar mellan 19 000 och 30 000, där Svenska Röda Korset (år 2000) gjorde en beräkning om cirka 15 000.

Som Rödakorsman fick Folke Bernadotte i maj 1948 i uppdrag av FNs generalförsamling att medla i Palestina. Bernadottes förslag om två oberoende stater ansågs av många israeler vara till nackdel för Israel. Den 17 september 1948 mördades han under en konvojfärd, av medlemmar i den sionistiska paramilitära gruppen Sternligan.

Mordet fördömdes av FN:s säkerhetsråd som ”en feg handling som ser ut att ha utförts av en terroristliga i Jerusalem då FN:s representant fullgjorde sin fredsbevarande insats i det Heliga Landet”. Jordfästningen ägde rum i Gustaf Vasa kyrka i Stockholm, den 26 september, på hustruns födelsedag. Bernadottes katafalkvagn drogs av fyrtioåtta scouter. På kistan, täckt med den svenska flaggan, låg Folke Bernadottes scoutkäpp, hans rödakorsetmössa och en vit nejlika.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.