Flaggan i topp!

Flaggan i topp!

Idag hissar vi den samiska flaggan! Den 6 februari är Samernas nationaldag och firas över hela Sápmi.

Det var på Samerådets 15:e Samekonferens i Helsingfors 1992 som det bestämdes att firandet av samernas gemensamma nationaldag ska ske just detta datum för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Vid landsmötet i Trondheim samlades för första gången samer från norr till söder över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor.

Det första firandet skedde i samband med inledandet av FN:s internationella urbefolkningsår 1993 i Jokkmokk.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.