Fiskarfruarna ställde upp

Fiskarfruarna ställde upp

Renoveringshjälp. På fiskartinget i Herrviks fiskehamn, Gotland, 1957, anordnades insamling för att få pengar till renovering av hamnen. Fiskarfruarna ställde upp och skötte serveringen. Från vänster Anna Klingvall, Ellen Ahlgren, Elsa Klingvall, Hildur Rosvall, Anna Östman, Brita Klingvall, Inga Ahlgren och Edit Herlitz.
Inskickat av Bengt Klingvall, Visby.