Fiskarfruarna ställde upp

Fiskarfruarna ställde upp

Renoveringshjälp. På fiskartinget i Herrviks fiskehamn, Gotland, 1957, anordnades insamling för att få pengar till renovering av hamnen. Fiskarfruarna ställde upp och skötte serveringen. Från vänster Anna Klingvall, Ellen Ahlgren, Elsa Klingvall, Hildur Rosvall, Anna Östman, Brita Klingvall, Inga Ahlgren och Edit Herlitz.
Inskickat av Bengt Klingvall, Visby.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.