Fin och fostrande tid i jägarplutonen

Fin och fostrande tid i jägarplutonen

Dags för lumpen igen. Foto från min rekryttid 1952–53, 10 månader, vid Fältjägarregementet I 5 i Östersund, en jägarpluton. Jag är på plats i mitten längst upp mellan två resliga soldater. Nere till höger ses befälet sergeant Lindahl. Det var en fin och fostrande tid. Nu, 2017, är militärtjänsten åter aktuell, enligt regeringsbeslutet i februari 2017. Sommaren 2002 återkom delar av plutonen till regementet i Östersund för firandet av 50-årsjubiléet. Vi delgavs mycket nytt som tillkommit i utbildningen och i form av modernare vapen.
Inskickat av Janrik Nykvist, Säffle.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.