Fin och fostrande tid i jägarplutonen

Fin och fostrande tid i jägarplutonen

Dags för lumpen igen. Foto från min rekryttid 1952–53, 10 månader, vid Fältjägarregementet I 5 i Östersund, en jägarpluton. Jag är på plats i mitten längst upp mellan två resliga soldater. Nere till höger ses befälet sergeant Lindahl. Det var en fin och fostrande tid. Nu, 2017, är militärtjänsten åter aktuell, enligt regeringsbeslutet i februari 2017. Sommaren 2002 återkom delar av plutonen till regementet i Östersund för firandet av 50-årsjubiléet. Vi delgavs mycket nytt som tillkommit i utbildningen och i form av modernare vapen.
Inskickat av Janrik Nykvist, Säffle.