Fikastund i skuggan av berget

Fikastund i skuggan av berget

Kafferast. Frida, Göran och Edvard Flodin har tagit ledigt och gjorde 1952 en utflykt till klitten i Trönö. Självklart bjuds det på kaffe.
Inskickat av Gunvor Persson, Rengsjö. 

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.