Fem öre för att öppna grinden

Fem öre för att öppna grinden

Hjälpsamma. Vid infarten till byn Mörön i Norrbotten fanns en grind för boskapen som fick beta i skogen, men inte komma fram till de odlade ägorna. Min fru Irmas bröder Sivert, Evert och Rune Eriksson var där och öppnade för passerande bilar. De kunde få fem, tio eller 25 öre för besväret. Bilden är från slutet av 1930-talet.
Inskickat av Ivar Fjellström, Luleå.