Farligt arbete utan skyddskläder

Farligt arbete utan skyddskläder

Långa veckor. Året är 1920 och platsen är brobygge vid Djäknagården i västra Skaraborg. Min far Adolf Thor var stenarbetare och deltog i ett antal brobyggen i dessa trakter. Han återfinns på fotot stående på ställningen till kranen längst till vänster iförd hatt. Bron byggdes av huggen sten av granit eller gnejs. Den gamla valvbron som skulle ersättas skymtar till höger på bilden. Med hjälp av den handdrivna kranen lyftes stenarna på plats. Arbetarskyddet var obefintligt; ingen hjälm, inga skyddskläder och som synes var en del av ”gubbarna” iförda träskor! Arbetsveckorna var långa; 48 timmar. Lördag eftermiddag var det dags att med cykel ta sig ett tiotal mil hem för att på söndag eftermiddag återvända till arbetsplatsen. Under veckorna hyrde man någon gammal stuga med ”självhushållning” mest bestående av stekt fläsk och potatis! ”Dä va bra ärbete å gubba va redia” var min fars omdöme om arbetet som stenarbetare.
Inskickat av Alf Thor, Trollhättan.