Far och dotter jobbade ihop

Far och dotter jobbade ihop

Körde runt. I slutet av 50-talet körde min far Herman Hansson och jag mjölkskjutsen mellan Fogdarp och Hörby mejeri. Jag körde lastbilen och min far plockade mjölkkannorna. Han var handikappad med bara ett ben men jobbade trots detta mer än de flesta. Som flicka var jag populär bland alla gubbarna på mejeriet.
Inskickat av Eva Öberg, Göteborg.

Besök vår webbshop

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.