Familjen bodde på båten

Familjen bodde på båten
I hamn. Skepparen Gösta Knutsson ombord på sin skuta.
I hamn. Skepparen Gösta Knutsson ombord på sin skuta.

Skutskeppare. På 1950-talet trafikerades ännu Sveriges kuster av träskutor som fraktade gods från hamn till hamn. På fotot står den stolte skepparen Gösta Knutsson. Skutan heter S/M Agda av Revsudden, som ligger mellan Kalmar och Oskarshamn i Småland. På den här båten samlades och levde hela familjen under årets sommarmånader. En i familjen är den lilla flickan Vailet som just ska fylla sin emaljerade mugg med färsk­vatten från den stora vattentunnan av trä. Året är troligen 1955.
Inskickat av Vailet Gustavsson, Timmernabben.

Besök vår webbshop

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.