Familjen bodde på båten

Familjen bodde på båten
I hamn. Skepparen Gösta Knutsson ombord på sin skuta.
I hamn. Skepparen Gösta Knutsson ombord på sin skuta.

Skutskeppare. På 1950-talet trafikerades ännu Sveriges kuster av träskutor som fraktade gods från hamn till hamn. På fotot står den stolte skepparen Gösta Knutsson. Skutan heter S/M Agda av Revsudden, som ligger mellan Kalmar och Oskarshamn i Småland. På den här båten samlades och levde hela familjen under årets sommarmånader. En i familjen är den lilla flickan Vailet som just ska fylla sin emaljerade mugg med färsk­vatten från den stora vattentunnan av trä. Året är troligen 1955.
Inskickat av Vailet Gustavsson, Timmernabben.

Besök vår webbshop