Ett lyft för landsbygden

Ett lyft för landsbygden

STIG PÅ! Albin Ahrenbergs sjöflygplan av märket Junker användes som passagerarflygplan på flera platser i landet. Här står planet vid den så kallade T-bryggan i Askersund. Från vänster, Hans Eriksson, Uno Westerling och Tage Sjöholm. Bilden är från 1950.
Inskickat av Bo Pettersson, Sävsjö.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.