En vagn kommer lastad

En vagn kommer lastad

Den rejält lastade hästvagnen från Hamburgerbryggeriet rullade i Stockholm i början av förra seklet. Bryggeriet grundades 1869 av tysken Fritz Dölling och var bland de första i landet som gjorde underjäst pilsneröl som blev mycket populärt. I början av 1900-talet hade företaget hela 145 hästar i arbete och först 1952 gick man över helt till lastbilar.

 

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.