En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården

Tidstypiska kläder. Här står min far, Evert Nilsson, och året är omkring 1924–1925. Min far föddes 1919 och bilden är tagen i Hålanda, nära Nygård i Västergötland.
Inskickat av Lars-Ewe Nilsson, Mölndal. 

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.