En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården

Tidstypiska kläder. Här står min far, Evert Nilsson, och året är omkring 1924–1925. Min far föddes 1919 och bilden är tagen i Hålanda, nära Nygård i Västergötland.
Inskickat av Lars-Ewe Nilsson, Mölndal.