En såningsman av rätta virket

En såningsman av rätta virket

Klassiskt klädd. Lantbrukaren Hjalmar Pettersson i Lyr, Bohuslän, sår havre eller möjligen korn på bilden från 1939. Han är tidstypiskt klädd med hatt och väst. På västen skymtar ett fickur som han bär trots att det är vanlig vardag med damm och smuts.
Inskickat av Mats Petersson, Nösund.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.