En ny stengång på gång

En ny stengång på gång

KNACKAR. Elmer Petersson i Väskinde på Gotland knackar den gamla kalkstenen med vördnad och lägger stengångar 1964. Det finns skäl att arbeta varsamt för den gotländska kalkstenen har 400 miljoner år på nacken, skriver Elmers dotter Gertrud.
Inskickat av Gertrud Bergman, Väskinde.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.