Drängen fick raka sig i stallet

Drängen fick raka sig i stallet

Fotogenlampa. Förr fick lantarbetare finna sig i en annan arbetsmiljö än vad någon skulle ha accepterat i dag.  På denna bild från början av 1900-talet ser vi hur drängen gör sin kvällsrakning i stallet till fotogenlampans sken. Djuren har han som sällskap och det ser ju att gå ganska bra. Bilden är tagen i Markvatten där Väste i Värmland.
Inskickat av Mikael Aronsson, Grums.