Drängen fick raka sig i stallet

Drängen fick raka sig i stallet

Fotogenlampa. Förr fick lantarbetare finna sig i en annan arbetsmiljö än vad någon skulle ha accepterat i dag.  På denna bild från början av 1900-talet ser vi hur drängen gör sin kvällsrakning i stallet till fotogenlampans sken. Djuren har han som sällskap och det ser ju att gå ganska bra. Bilden är tagen i Markvatten där Väste i Värmland.
Inskickat av Mikael Aronsson, Grums.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.