”Det var bättre förr!”

”Det var bättre förr!”

Enligt Horace Engdahl i Svenska Akademien är detta klotter, cirka 5 000 år gammalt, bland de äldsta som hittats i en egyptisk hieroglyf. Tror inte det behöver kommenteras.

Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.