Det hände förr: För 80 år sedan – 1938

Det hände förr: För 80 år sedan – 1938

Den omstridda lagen om förbud mot preventivmedelsförsäljning upphävs. Genom preventivlagen ville man framför allt motverka minskning i nativiteten och motverka ett ”ansvarslöst och njutningslystet” levnadssätt.