Det hände förr: För 80 år sedan – 1938

Det hände förr: För 80 år sedan – 1938

Den omstridda lagen om förbud mot preventivmedelsförsäljning upphävs. Genom preventivlagen ville man framför allt motverka minskning i nativiteten och motverka ett ”ansvarslöst och njutningslystet” levnadssätt. 

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.