Det hände förr: För 80 år sedan–1938

Det hände förr: För 80 år sedan–1938

Den 10 oktober inleder författaren Lubbe Nordström sin epokgörande radioserie om Lort-Sverige där han avslöjar hur många människor i landet fortfarande bor i smutsiga, eländiga bostäder.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.