Det hände förr: För 80 år sedan – 1937

Det hände förr: För 80 år sedan – 1937

Nanna Svartz blir den första kvinnliga professorn i statlig tjänst när hon i december utses till professor i medicin vid Karolinska Institutet.