Det hände förr: För 80 år sedan – 1937

Det hände förr: För 80 år sedan – 1937

Nanna Svartz blir den första kvinnliga professorn i statlig tjänst när hon i december utses till professor i medicin vid Karolinska Institutet.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.