Det hände förr: För 75 år sedan – 1942

Det hände förr: För 75 år sedan – 1942

I början av december utkommer det första numret av veckotidningen Rekordmagasinet, en tidning för idrottsintresserad ungdom. Tidningen sålde som mest i 300 000 exemplar och tog också mitt under andra världskriget avstånd från nazism och fascism, bland annat i serien om 1300-talshjälten Per Stigman.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.