Det hände förr… För 70 år sedan –1947

Det hände förr... För 70 år sedan –1947

Den 4 november förbjuder svenska regeringen bilkörning på söndagar för att minska den dyrbara bensinimporten, sänka bensinförbrukningen och ge Sverige en bättre handelsbalans.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.