Det hände förr: För 65 år sedan-1953

Det hände förr: För 65 år sedan-1953

Coca-Cola blir tillåten att tillverkas i Sverige. Detta efter att fosforsyran som används i coca-colaproduktionen blir laglig och inte längre anses som farlig. 

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.