Det hände förr: För 60 år sedan – 1958

Det hände förr: För 60 år sedan – 1958

Den 6 oktober sänds Mosebacke Monarki för första gången i radio och blir en populär långkörare, senare också i TV. Livet i den påhittade nationen gestaltas av bland andra Hasse Alfredson och Hatte Furuhagen.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.