Det hände förr: För 45 år sedan – 1973

Det hände förr: För 45 år sedan – 1973

De svenska journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou (bilden) publicerar i tidningen Folket i Bild/Kulturfront ett reportage om ett okänt svenskt underrättelseorgan, Informationsbyrån (IB). Avslöjandet den 3 maj skakar den socialdemokratiska regeringen som förnekar alla kontakter med IB. 

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.