Det hände förr: För 40 år sedan -1978

Det hände förr: För 40 år sedan -1978

Fysikern Manne Siegbahn gick ur tiden. Han fick 1924 Nobelpriset i fysik för sina röntgenspektroskopiska upptäckter. 1936 uppfördes även ett hus i hans namn på Stockholms Universitet.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.