Det hände förr: För 110 år sedan – 1908

Det hände förr: För 110 år sedan – 1908

Karolina Olsson, ”Soverskan på Oknö”, vaknar den 3 april efter att ha legat i koma sedan 1876, vilket är den längsta tid som någon levt i dvala för att sedan vakna upp utan bestående men. Det finns dock frågetecken om hon verkligen sov hela tiden. Hon kan ha låtsats och/eller varit psykiskt sjuk. 

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.