Det hände förr: 80 år sedan–1938

Det hände förr: 80 år sedan–1938

Ludvig ”Lubbe” Nordström inleder i oktober sina berömda radioföredrag om Lort-Sverige.