Det hände förr: 50 år sedan, 1967

Det hände förr: 50 år sedan, 1967

 

De Förenade FNL-grupperna (DFFG) bildas och snart utgör de en kraftfull protest mot USA:s krigföring i Vietnam. FNL-grupperna var en källa till radikalisering för många i den yngre generationen.