Det hände förr: 50 år sedan, 1967

Det hände förr: 50 år sedan, 1967

 

De Förenade FNL-grupperna (DFFG) bildas och snart utgör de en kraftfull protest mot USA:s krigföring i Vietnam. FNL-grupperna var en källa till radikalisering för många i den yngre generationen.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.