Det hände förr: 40 år sedan–1978

Det hände förr: 40 år sedan–1978

Ola Ullsten väljs som svensk statsminister och bildar en folkpartistisk minoritetsregering.