Det hände förr: 40 år sedan, 1977

Det hände förr: 40 år sedan, 1977

Bertil Ohlin får tillsammans med James Meade, Storbritannien, Sveriges Riksbanks ekonomipris till Alfred Nobels minne. Han var andre svensk att få utmärkelsen, Gunnar Myrdal fick priset 1974.

Kategorier: , ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.