Det hände förr: 40 år sedan, 1977

Det hände förr: 40 år sedan, 1977

Bertil Ohlin får tillsammans med James Meade, Storbritannien, Sveriges Riksbanks ekonomipris till Alfred Nobels minne. Han var andre svensk att få utmärkelsen, Gunnar Myrdal fick priset 1974.