Det är inte lätt med tvätt!

Det är inte lätt med tvätt!

tvatt.play.filmarkiv

Det krävdes hårt arbete och tålamod för att få sin tvätt ren på 1920-talet!

Det kan man se i detta fantastiska reklamklipp för ’Triton tvättpulver’, från år 1923.