De sista hästkörarna i norra Småland

De sista hästkörarna i norra Småland

Bra betalt. Vi var bland de sista, professionella hästkörarna i norra Småland 1952. Mekaniseringen inom skogsindustrin började i mitten av 50-talet. Graningeverken kom ner till våra bygder och började köpa upp rotstående skog. Min far och jag blev tillfrågade om vi kunde åtaga oss en timmerkörning. Vi hade redan mycket att göra så vi fick säga nej. Min far talade då med en granne som var villig att hjälpa till med timmerkörningen på 1700 kubikmeter. På denna körning tjänade vi 100 kronor om dagen vilket var bra betalt. Från vänster Erik Samuelsson och Wåge Johansson.
Inskickat av Wåge Johansson, Ingatorp.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.