De hörde både det ena och det andra men höll tyst

De hörde både det ena och det andra men höll tyst

Slutväxlat. Föreståndarinnan för Ålberga telestation, Mia Eriksson, kopplar samtal för glatta livet 1962. Senare samma år lades den manuella växeln ner. De som arbetade här kunde nog få höra både det ena och det andra, men var bundna av tystnadsplikt. Brott mot den kunde leda till avsked.
Inskickat av Anita Andersson, Ålberga.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.