De gamla bönderna. Del I

De gamla bönderna. Del I

I den här filmen, från år 1979, hör vi om Sveriges lantbrukare. Vi får se hur de arbetade med jordbruket från allra första början. Förr kallades alla byns jordägare till ett möte, byastämma, med hjälp av en trumma eller med blåsning i ett horn.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.