De gamla bönderna. Del I

De gamla bönderna. Del I

I den här filmen, från år 1979, hör vi om Sveriges lantbrukare. Vi får se hur de arbetade med jordbruket från allra första början. Förr kallades alla byns jordägare till ett möte, byastämma, med hjälp av en trumma eller med blåsning i ett horn.