De blåste för glatta livet

De blåste för glatta livet

Pust. ”Prov på kvinnokraft och starka lungor kan vi se på den här bilden när min mormor Helga Petterson och min moster Linnea Kjelleryd blåser upp en luftmadrass i Ängstorp, Sörmland, 1960”, skriver Florence Wirengren.
Inskickat av Florence Wirengren, Björkvik.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.