De blåste för glatta livet

De blåste för glatta livet

Pust. ”Prov på kvinnokraft och starka lungor kan vi se på den här bilden när min mormor Helga Petterson och min moster Linnea Kjelleryd blåser upp en luftmadrass i Ängstorp, Sörmland, 1960”, skriver Florence Wirengren.
Inskickat av Florence Wirengren, Björkvik.