Dans runt Näshultasjön

Dans runt Näshultasjön

Här marscherar Näshulta folkdanslag en härlig vårdag i mitten av 60-talet. Det är en jubileumshögtid och de är på väg mot skolan. I täten går Evy, småskolelärarinna, och Lennart Pettersson. Bakom dem syns Solveig och Börje Nordin samt Ingegerd och Karl-Gunnar Andersson. I bakgrunden ligger Näshultasjön. Folkdanslaget startades 1955. På den andra bilden lägger ångbåten Victoria till. Det var en av två båtar som bedrev gods- och passagerartrafik på Näshultasjön under tidigt 1900-tal. Båten ägdes av bygdens bönder som bildat Näshulta Kanal och Ångbåts AB. Victoria var i trafik till 1930.
Inskickat av Claes-Göran Eriksson, Katrineholm.

Victoria håller ångan uppe.
Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.