Då var det folkfest på Malmahed

Då var det folkfest på Malmahed

Ingo boxades. Marknaderna i Malmköping började 1791, men ändrade förstås karaktär med tiden. Efter andra världskriget tog till exempel mekaniseringen av jordbruket ny fart och företagen konkurrerade om kunderna med sina nya produkter. På Södermanlands Regementes gamla övningsplats Malmahed anordnades på 1950-talet ”Malmahedsutställningen” med framför allt maskiner och redskap. Men man lockade också med den tidens dragplåster, som William Arnes Motorcirkus, speedway med ”Varg-Olle” Nygren och uppvisningsboxning med Ingemar ”Ingo” Johansson. Det var således inte bara kommers, utan också folkfest. Bilden är från 1955 (Kolla in Monarkmopeden.). Idag lever marknadstraditionen i Malmköping vidare genom Gammaldags Malmköpings Marknad och Malma Marken.
Inskickat av Leif Jacobsson Malmköping.