Då fick man mjölka i hagen

Då fick man mjölka i hagen

Praktiskt. Marianne Olsson sätter på spenkopparna på korna i hagen i Vanneberga, nära Vinslöv i Skåne. När betesmarken låg till så att man inte kunde ta in korna och mjölka fick man ordna det praktiskt med en utomhusmjölkmaskin som drevs med en motor.
Inskickat av Karin Persson, Färlöv.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.