Britta kallades in till korna

Britta kallades in till korna

Beredskapstid.  Britta Roland minns när hon under krigsåret 1942 kallades in för att jobba på lantgård. ”Alla händer behövdes nu när många män var inkallade. Kvinnoföreningarnas Beredskapskommitté skickade ut oss kvinnor på landsbygden för att hjälpa till. Jag var 18 år och hamnade i Järpås där jag bland annat fick hjälpa till att mjölka kossorna vilket jag stortrivdes med. Jag stötte också på en ung lantbrukare. Vi gifte oss och kunde så småningom arrendera Ekholmens gård utanför Lidköping”.
Inskickat av Britta och Sven Roland, Järpås.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.