Björn Skifs för chips!

Björn Skifs för chips!

estrella.play.filmarkiv

Vad sägs om lite grillad kyckling med Pommes Crispes?

Bli nostalgisk med Estrellareklamen från år 1977 och se en ung Björn Skifs i huvudrollen!

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.