Bilade till Jämtland

Bilade till Jämtland

UTE I DET FRIA.  Från Södertälje till Jämtland bilade Karin och Arnold Lindberg för att hälsa på vänner och släktingar. Under vägen stannade de även till och övernattade i sitt tält.
Inskickat av Ewa Lindberg, Mörkö

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.