Beskedlig hastighet trots fri fart

Beskedlig hastighet trots fri fart

Fram till 1967 rådde i princip fri fart för bilar i Sverige.
Svaga motorer och dåliga vägar var dock hinder för eventuella fortkörare.

Sedan i bilens barndom talades det om fartbegränsningar och 1906 kom den första förordningen för motorfordon. I städer och tätorter gällde 15 km/tim i dagsljus och 10 km/tim vid mörker och dimma. På landsbygden fick man köra i 25 km/tim i dagsljus. Begränsningen gällde lyckligtvis inte ambulans och brandkår. (Samma förordning sa också att det var förbjudet att röka tobak under färd i stad, av brandsäkerhetsskäl.)

1923 höjdes hastigheten till max 35 km/tim i städer och 45 km/tim på landet. Alla bilar var emellertid inte utrustade med hastighetsmätare och krav på en sådan kom först 1955.

Rusningstrafik. Under 50-talet ökade antalet bilar från drygt 300 000 till 1 300 000. Bilden är från Slussen i Stockholm 1953.
Rusningstrafik. Under 50-talet ökade antalet bilar från drygt 300 000 till 1 300 000. Bilden är från Slussen i Stockholm 1953.

 

 

 

Under 30-talet växte antalet bilar stadigt samtidigt som vägnätet byggdes ut kraftigt. 1931 kunde bilisterna trampa på gasen då det blev fri fart på landsvägar. Sex år senare gällde detta även i tätorter.

Efter ett stopp under andra världskriget ökade bilismen återigen, liksom antalet olyckor. 1955 infördes en hastighetsbegränsning till 50 km/tim i tätort. På landsväg var det ännu i princip fritt fram – fast en Volvo PV444 med 40 hästkrafter bjöd ju inte på någon högre toppfart.

Ett minne blott. Skylten ”hastighetsbegränsning upphör” försvann vid högertrafikomläggningen 1967.
Ett minne blott. Skylten ”hastighetsbegränsning upphör” försvann vid högertrafikomläggningen 1967.

I början av 60-talet gjordes försök med generell hastighetsbegränsning till 80 km/tim vid stora helger. Men det var först vid övergången till högertrafik 1967 som vi fick permanent hastighetsbegränsning även på landsväg. 1971 infördes bashastigheterna 70, 90 och 110 km/tim på våra vägar.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.