Bara Tore valde den militära banan

Bara Tore valde den militära banan

Glada grabbar. Jag växte upp på soldattorpet i Näset i Dalsland. I familjen var vi 13 syskon, nio pojkar och fyra flickor. Två dog strax efter födseln. Barnen på bilden är födda på 20-talet. Det är från vänster Mårten, Sune (han var barn till vår äldsta syster men växte upp med oss som en bror på Näset), Bertil, Oskar och jag som heter Tore. Jag är den ende av pojkarna som blev militär och slutade som officer, kapten, innan jag gick i pension. Bara jag lever i dag.
Inskickat av Tore Sörquist, Gävle.

Kategorier:

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.