Banken talar med kluven tunga

Banken talar med kluven tunga

Ostädad trapp. Nordea är upprörda då de i en undersökning konstaterar att allt färre barn får veckopeng. I stället så griper föräldrarna in och betalar för allting i tid och otid. Enligt banken får barn varken respekt för eller lära sig att hantera pengar efter eget huvud. Familjeekonomen på Nordea anser, i en intervju med Metro, att veckopeng ger ett utmärkt tillfälle att prata med barnen om ansvar och måttfullhet.
Se, där delar banken äldre människors syn på att spara och inte vara slösaktig. Tänk om de vore lika kloka på bankens styrelsemöten då det beslutas om bonusar och andra vidlyftigheter.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.