Aulis lämnade många minnen

Aulis lämnade många minnen

☛ Krigsbarn. Aulis Aleksenpojka Palmiola kom till Skåne som krigsbarn och jag minns när vi levererade mjölkkannor till mjölbryggan och Aulis höll i tömmarna. Bilden är från 1942 eller 1943. Det finns många andra minnen av Aulis. Här är ett: Han och jag badades i samma zinkbalja i samma vatten. Det tog nämligen tid att värma upp vatten på spisen. En gång då han badade först uträttade han sina behov i baljan. Sen fick jag alltid bada först! Inskickat av Göran Eneström.

Kategorier: ,

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till bilder, film, texter och tillhörande metadata, skyddas av upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immaterialrättsliga lagar och avtal. Du får inte ladda ner bilder, ta skärmdumpar, lagra digitalt, distribuera, visa och/eller kopiera innehåll från www.minnenasjournal.nu såvida du inte ingått i ett skriftligt avtal med Minnenas Journal.